STAVBY, SIETE, OKNÁ, DVERE

DOSTUPNÉ PRE KAŽDÉHO

Výstavba inžinierskych sietí

kanalizácií, vodovodov, prečerpávacích staníc, ČOV, komunikácií, spevnených plôch a vodojemov.

Realizácia pozemných stavieb

výstavba priemyselných hál, skladov, čerpacích staníc pohonných hmôt, rodinných domov, stavebné rekonštrukčné práce

Výroba plastových okien a dverí

nemecký profil GEALAN

O SPOLOČNOSTI

Firma EKOSTAV bola založená ako súkromná stavebno–dopravná spoločnosť v prvom polroku 1990. Bohatými skúsenosťami v predmetnej oblasti, flexibilnou, komplexnou a rýchlou realizáciou zákaziek sa zaradila medzi popredné stavebno-dopravné spoločnosti v regióne. Poslaním podniku je budovanie inžinierskych a pozemných stavieb a výroba plastových okien a dverí. Víziou podniku je dosahovať maximálnu spokojnosťb zákazníkov, prostredníctvom kvalitnevybudovaných diel a výrobkova neustály rozvoj svojej činnosti. Zlepšovanie trhovej pozície, stability a zvyšovanie zisku.

Firma EKOSTAV bola založená ako súkromná stavebno–dopravná spoločnosť v prvom polroku 1990. Bohatými skúsenosťami v predmetnej oblasti, flexibilnou, komplexnou a rýchlou realizáciou zákaziek sa zaradila medzi popredné stavebno-dopravné spoločnosti v regióne. Poslaním podniku je budovanie inžinierskych a pozemných stavieb a výroba plastových okien a dverí.

Víziou podniku je dosahovať maximálnu spokojnosť zákazníkov, prostredníctvom kvalitne vybudovaných diel a výrobkov a neustály rozvoj svojej činnosti. Zlepšovanie trhovej pozície, stability a zvyšovanie zisku.

Našim základným cieľom je zvyšovať efektívnosť, výkonnosť spoločnosti, kvalitu produktov a uspokojovať potreby zákazníkov. Ďalším cieľom je dodávať prácu v najvyššej možnej kvalite pri dodržiavaní vysokých štandardov bezpečnosti práce, kladenie dôrazu na ohľaduplnosť našich projektov k životnému prostrediu a ich energetickú úspornosť. Cieľom nášho podniku je samozrejme dosahovanie zisku a dlhodobý rozvoj podniku, ale až po uspokojení zákazníkov.

Naša firma sa od svojho vzniku usiluje získať silnú pozíciu na slovenskom stavebnom trhu. V minulých rokoch sme už dokázali, že sme spoľahlivou, rentabilnou a vážnou stavebnou firmou, a aj v budúcnosti chceme zachovať dobrú povesť našej firmy. S viac ako 25 ročnou minulosťou sme schopný poskytovať stavebné výkony na vysokej úrovni.

Dôležitá je pre nás spolupráca so štátnymi, krajskými i miestnymi investormi, prevažne pri výstavbe dopravnej infraštruktúry, verejných zariadení či inžinierskych sietí, rovnako ako aj s privátnou sférou pri realizácii administratívnych, výrobných či obchodných priestorov, dodávkach pre energetický priemysel či v ekologickom staviteľstve. Zákazníkom zabezpečujeme výstavbu inžinierskych a pozemných stavieb, akými sú výstavba a rekonštrukcia inžinierskych sietí, výstavba a rekonštrukcia kultúrnych domov, rekultivácia skládky niekoľkých obcí, spevnenie hrádzí napríklad pri rieke Dunaj v úseku Gabčíkovo – Pataš, výstavbu významného terminálu kombinovanej dopravy Metrans /Danubia/ a.s. v Dunajskej Strede a v Košiciach. Posledné spomenuté sú jedny z najvýznamnejších zákaziek spoločnosti. Spolupracovali sme aj s mnohými zahraničnými investormi, medzi inými s dánskymi podnikateľmi pri výstavbe a rekonštrukcií fariem.

Naša spoločnosť buduje aj bytové domy, kde je sama investorom, predovšetkým v lokalitách kde je veľký záujem o dvojizbové bytové jednotky, v okrese Dunajská Streda. Veríme, že našimi službami dokážeme vytvoriť pre každého zákazníka také prostredie, v ktorom bude spokojne vykonávať svoju činnosť a tým prispejeme k rozvoju celej spoločnosti.

VIAC
MENEJ

REFERENCIE

KONTAKTUJTE NÁS